Markedskompetanse Nord er et selskap tilbyr markedsorienterte rådgviningstjenester, det være seg konsulenttjenester eller mer produksjonsorienterte prosjekter.

Selskapets verdi er kompetansen til hver enkelt av eierne. MK Nord har en bred kompetanse gjennom at ressurspersonene involvert i selskapet har ulike fagfelt, og en dyp kompetanse gjennom mange års erfaring innenfor de forskjellige fagfeltene. Kompetansen strekker seg fra gründervirksomhet, medier, salg og byggebransje, til medisinsk profesjonsutdanning.

Markedskompetanse Nord publiserer årlig reiselivsmagasinet “Experience the Tromsø Region”. Vi utvikler nettsider og apper for lokale bedrifter.

Experience the Tromsø Region

Reiselivsmagasinet Experience the Tromsø Region har siden 2011 vært publisert av Markedskompetanse Nord. Magasinet tar for seg reiselivsrelaterte opplevelser og tjenester i Tromsø-regionen, samt historiske interessante hendelser, bygninger og annet som turister på besøk i Tromsø vinterstid har interesse av.